Albanian Dental Association

Address:

Rruga e Dibres, QSUTE, Fakulteti I Mjeksise Dentare
Tirane Albania
Albania

Phone: ++35544504156

Email: contact@shdsh.org